Υπηρεσίες

Κλινική Ψυχιατρική Διαγνωστική

Κλινική Ψυχιατρική Διαγνωστική

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία

Κλινική Αξιολόγηση Μνημονικής Λειτουργίας με χρήση πιστοποιημένων εργαλείων

Κλινική Αξιολόγηση Μνημονικής Λειτουργίας με χρήση πιστοποιημένων εργαλείων

Διενέργεια Πιστοποιημένων Ψυχομετρικών Δοκιμασιών

Διενέργεια Πιστοποιημένων Ψυχομετρικών Δοκιμασιών

 • WAIS – IV Κλίμακα Αξιολόγησης Ικανότητας Ενηλίκων
 • MMPI – 2 Πολυφασικό Ερωτηματολόγιο Προσωπικότητας
 • TAT – Προβολική Δοκιμασία
(Ψυχιατροδικαστικής)

Υπηρεσίες Δικανικής Ψυχιατρικής

(Ψυχιατροδικαστικής)
 • Παρέχονται υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου σε θέματα ποινικών και αστικών ιατρονομικών υποθέσεων που άπτονται της Ψυχιατρικής
Συνταγογράφηση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής

Συνταγογράφηση χρόνιας φαρμακευτικής αγωγής

Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Υπηρεσίες Διαμεσολάβησης

Έκδοση ψυχιατρικής γνωμάτευσης

Έκδοση ψυχιατρικής γνωμάτευσης

 • Για διορισμό/έναρξη εργασιακής απασχόλησης κατόπιν προγραμματισμένης ψυχιατρικής εξέτασης.
 • Για έκδοση/ανανέωση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου κατόπιν προγραμματισμένης ψυχιατρικής εξέτασης στα ιατρεία στην Αθήνα και στη Βούλα.
 • Για έκδοση/ανανέωση άδειας κατοχής πυροβόλου όπλου κατόπιν προγραμματισμένης ψυχιατρικής εξέτασης στα ιατρεία στην Αθήνα και στη Βούλα
Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης

Υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης

 • Διενέργεια κοινωνικής ή ψυχοκοινωνικής μελέτης συνθηκών διαβίωσης.
 • Συγγραφή Έκθεσης Συνθηκών Διαβίωσης – Γνωμοδότησης.
 • Εκπόνηση σχεδίου δράσης και ενεργειών και υλοποίηση αυτών προς επίλυση των προβλημάτων.
 • Συμβουλευτική σε θέματα διαχείρισης ιατρo-κοινωνικών προβλημάτων, παροχή πληροφόρησης για διαδικασίες πιστοποίησης αναπηρίας, προνοιακές & ασφαλιστικές παροχές ή παροχές κοινωνικής φροντίδας.
 • Ενημέρωση και υποστήριξη ασθενών και των οικείων τους, σχετικά με τα δικαιώματά τους, κατά τη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την εξέλιξη της ασθένειας.